Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/962 tat-2 ta’ Lulju 2020 li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/450 fir-rigward tal-pubblikazzjoni tar-referenzi ta’ Dokumenti Ewropej ta’ Valutazzjoni għal ċerti prodotti tal-bini (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)