A Bizottság (EU) 2020/962 végrehajtási határozata (2020. július 2.) az (EU) 2019/450 végrehajtási határozatnak az egyes építési termékekre vonatkozó európai értékelési dokumentumok hivatkozásainak közzététele tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)