Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/962 оd 2. srpnja 2020. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2019/450 u pogledu objave upućivanja na europske dokumente za ocjenjivanje za određene građevne proizvode (Tekst značajan za EGP)