Дело T-762/20: Жалба, подадена на 22 декември 2020 г. — Sinopec Chongqing SVW Chemical и др./Комисия