Verordening (EEG) nr. 2375/86 van de Raad van 24 juli 1986 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3783/85 houdende verdeling voor 1986 van de vangstquota van de Gemeenschap in de wateren van Groenland