De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van SENDERO LUMINOSO — SL (Lichtend Pad) groep die is opgenomen in de lijst van personen, groepen en entiteiten die vallen onder de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk standpunt 2001/931/GBVB van de Raad betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme (zie de bijlagen bij Besluit (GBVB) 2019/1341 van de Raad en Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1337 van de Raad)2019/C 395/02