Samenstelling van het Bureau en van de vaste commissies van het Raadgevend Comité EGKS voor het dienstjaar 1983/1984