Verordening (EEG) nr. 2561/85 van de Commissie van 11 september 1985 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2670/81 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de produktie buiten de quota in de sector suiker