Nařízení Komise (EHS) č. 2561/85 ze dne 11. září 1985, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2670/81, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výrobu cukru nad rámec kvóty