Asia C-47/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 28.1.2020 – F. v. Stadt Karlsruhe