T-28/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. április 3-i ítélete – Németország kontra Bizottság („EMGA és EMVA — A finanszírozásból kizárt kiadások — Vidékfejlesztés — Birtokrendezések és falumegújítások — A műveletek kiválasztási szempontjai — A lojális együttműködés elve — Szubszidiaritás — Jogos bizalom — Arányosság — Indokolási kötelezettség”)