Písemný dotaz E-6234/09 Diogo Feio (PPE) Radě. Evropská bezpečnostní a obranná politika: vyhlídky a výzvy