Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen kirjaajan ohjeet, 11 päivänä heinäkuuta 2012