kohtuasi T-696/17: Üldkohtu 20. septembri 2019. aasta otsus – Havenbedrijf Antwerpen ja Maatschappij van de Brugse Zeehaven versus komisjon (Riigiabi – Äriühingu tulumaksust vabastamise kava, mida Belgia kohaldab oma sadamate suhtes – Otsus, millega abikava tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks – Mõiste „majandustegevus“ – Üldist majandushuvi pakkuvad teenused – Mittemajanduslikud tegevused – Lahutamatus – Valikulisus – Üleminekuperioodi taotlemine)