Věc T-696/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2019 – Havenbedrijf Antwerpen a Maatschappij van de Brugse Zeehaven v. Komise („Státní podpory – Režim osvobození od korporátní daně, který zavedla Belgie ve prospěch svých přístavů – Rozhodnutí prohlašující režim státních podpor za neslučitelný s vnitřním trhem – Pojem „hospodářská činnost“ – Služby obecného hospodářského zájmu – Nehospodářské činnosti – Oddělitelnost – Selektivnost – Žádost o poskytnutí přechodného období“)