Verordening (EEG) nr. 2732/88 van de Commissie van 31 augustus 1988 tot vaststelling van de bij invoer van krenten en rozijnen toe te passen monetaire coëfficiënt