Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 817/2014 al Comisiei din 25 iulie 2014 privind eliberarea licențelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada iulie 2014 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011