Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 900/2012 z dnia 2 października 2012 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Agneau de lait des Pyrénées (ChOG)]