Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2043 af 11. december 2020 om fravigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/39 for skoleårene 2019/2020 og 2020/2021 for så vidt angår kontrol på stedet i lokalerne hos støtteansøgere eller uddannelsesinstitutioner med henblik på skoleordningen