Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2043 ze dne 11. prosince 2020, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2017/39 pro školní roky 2019/2020 a 2020/2021, pokud jde o kontroly na místě v prostorách žadatelů o podporu nebo vzdělávacích zařízení pro účely školního projektu