Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 15. juli 2019 om offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende af en ansøgning om godkendelse i henhold til artikel 53 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af en væsentlig ændring af varespecifikationen for betegnelsen »Cordero Manchego« (BGB)