Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 64/2002 van 31 mei 2002 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst