Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1166 z dne 28. junija 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/1113 v zvezi z zastopnikom imetnika odobritve (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 4604) (Besedilo velja za EGP.)