Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1166 van de Commissie van 28 juni 2019 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1113 wat de vertegenwoordiger van de vergunninghouder betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 4604) (Voor de EER relevante tekst.)