Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1166 (2019. gada 28. jūnijs), ar ko attiecībā uz atļaujas turētāja pārstāvi groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/1113 (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 4604) (Dokuments attiecas uz EEZ.)