Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1166, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2019, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2018/1113 muuttamisesta luvanhaltijan edustajan osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 4604) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)