Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 327, 12 grudzień 2009