Výmenný kurz eura (Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.) 4. mája 2021 2021/C 168/01