Euro kursas (Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.) 2021 m. gegužės 4 d. 2021/C 168/01