Meddelelse fra det ungarske ministerium for innovation og teknologi i henhold til artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og udvinding af kulbrinter — Udbud af koncession til prospektering, udvinding og udnyttelse af geotermisk energi ved koncession i Gádoros-området