JELENTÉS a hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítményekről, a 2000/59/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv és a 2010/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság Előadó: Gesine Meissner