Регламент (ЕО) № 706/2007 на Комисията от 21 юни 2007 година за определяне, съгласно Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на административни разпоредби за типово одобрение на ЕО на превозни средства и на хармонизирано изпитване за измерване на течове от някои климатични системи (Текст от значение за ЕИП)