Věc T-354/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. května 2019 — KID-Systeme v. EUIPO — Sky (SKYFi) („Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie SKYFi — Starší slovní ochranné známky Evropské unie a národní slovní ochranné známky SKY — Relativní důvod zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Totožnost produktů a služeb — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001 — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 94 nařízení 2017/1001 — Skutečné užívání starší ochranné známky — Článek 47 odst. 2 a 3 nařízení 2017/1001 — Přerušení správního řízení — Pravidlo 20 odst. 7 písm. c) nařízení (ES) č. 2868/95 [nyní čl. 71 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/625] — Zneužití pravomoci — Právo na spravedlivý proces — Článek 47 Listiny základních práv — Ústní řízení před odvolacím senátem — Článek 96 nařízení 2017/1001“)