Nationella undantag för tillhandahållare av speltjänster från nationella bestämmelser som införlivar direktiv (EU) 2015/849 (penningtvättsdirektivet) Förteckning över medlemsstater som har beslutat att undanta tillhandahållare av vissa speltjänster från nationella bestämmelser som införlivar Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism 2020/C 170/05