Krajowe zwolnienia podmiotów świadczących usługi w zakresie gier hazardowych z krajowych przepisów transponujących dyrektywę (UE) 2015/849 (Dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy) Wykaz państw członkowskich, które podjęły decyzję o zwolnieniu podmiotów świadczących niektóre usługi w zakresie gier hazardowych z przepisów krajowych transponujących dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu 2020/C 170/05