Vrijstellingen van nationale bepalingen ter omzetting van Richtlijn (EU) 2015/849 (AMLD) voor aanbieders van kansspeldiensten Lijst van lidstaten die besloten hebben aanbieders van bepaalde kansspeldiensten vrij te stellen van nationale bepalingen tot omzetting van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering 2020/C 170/05