Lošimo paslaugų teikėjams taikomos nacionalinės išimtys, pagal kurias jiems netaikomos nuostatos, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva (ES) 2015/849 (Kovos su pinigų plovimu direktyva) Sąrašas valstybių narių, nusprendusių tam tikrų lošimo paslaugų teikėjams netaikyti nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos 2020/C 170/05