Nacionalna izuzeća za pružatelje usluga igara na sreću od nacionalnih odredbi kojima se prenosi Direktiva (EU) 2015/849 (Direktiva o sprečavanju pranja novca) Popis država članica koje su odlučile da će pružatelje određenih usluga igara na sreću izuzeti od nacionalnih odredbi kojima se prenosi Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma 2020/C 170/05