Undtagelse fra de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv (EU) 2015/849 (AMLD) for udbydere af spiltjenester Liste over medlemsstater, der har besluttet at undtage udbydere af visse spiltjenester fra nationale bestemmelser til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme 2020/C 170/05