Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1882 (2019. gada 8. novembris), ar ko izsludina konkursa procedūru attiecībā uz atbalsta summu par olīveļļas privātu uzglabāšanu