Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1882, annettu 8 päivänä marraskuuta 2019, tarjouskilpailujen avaamisesta oliiviöljyn yksityisen varastoinnin tuen määrän osalta