Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1882, 8. november 2019, millega avatakse pakkumusmenetlused oliiviõli eraladustamistoetuse summa kohta