Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 307, 23 ta' Novembru 2010