Opinia Komisji z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie planu usuwania odpadów promieniotwórczych z reaktora EPR (blok 3) w Penly we Francji, zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom