A Bizottság véleménye ( 2011. december 21. ) az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban a franciaországi Penlyben található EPR reaktor (3. egység) radioaktív hulladékának ártalmatlanítására vonatkozó tervről