Udtalelse fra Kommissionen af 21. december 2011 om en plan for bortskaffelse af radioaktivt affald fra Penly-kernekraftværkets EPR-reaktor (produktionsenhed 3) i Frankrig, indberettet i henhold til artikel 37 i Euratomtraktaten