Phonebook of the World/OHMI-Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE) Hotărârea Tribunalului (camera a patra) din 20 noiembrie 2012. # Phonebook of the World împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci de comerț, desene și modele industriale) (OAPI). # Marcă comunitară - Procedură de declarare a nulității - Marca comunitară verbală PAGINE GIALLE - Motive absolute de refuz - Caracter distinctiv - Lipsa caracterului descriptiv - Lipsa semnelor sau a indicațiilor devenite uzuale - Articolul 7 alineatul (1) literele (b)-(d) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Caracter distinctiv dobândit prin utilizare - Articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009. # Cauza T-589/11. TITJUR