/* */

TRAKTAT OM OPRETTELSE AF ET FAELLES RAAD OG EN FAELLES KOMMISSION FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER, KAPITEL V: ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER, ARTIKEL 33