Helyesbítés a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a lakóépületeket szellőztető berendezések energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. július 11-i 1254/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez (HL L 337., 2014.11.25.)