Zaak T-457/20: Beroep ingesteld op 13 juli 2020 — VeriGraft / EASME